About us

About us – darkrose-bds.com เว็บไซต์เกี่ยวกับแวดวงกีฬาฟุตบอล ทั้งลีกในประเทศ และประเทศ นอกจากผลการแข่งขันต่าง ๆ ยังมีบทความกอสซิปในวงการฟุตบอลอีกด้วย